Otide jednom nekakav kmet do svoga age. Kako nije imao šta drugo da mu ponese na dar, odnese samo jedan par piladi. Kad dođe kod age, pokloni mu se po običaju i u ruku ga poljubi, a aga tek što ga vide gde nosi par piladi, reče: – Ej, rajo, kako si? – Dobro u tvoje zdravlje, moj lepi aga! – odgovori mu.

– A jesi li, bolan, već što doneo nego to dvoje zgurenih piladi? – Bogme, aga, nisam. Nego, da ti pravo kažem, htedoh poneti i malo masla, pa mi, da oprostiš, žena ne dade, govoreći da nemamo u kući no nešto malo. Aga se pogladi po bradi, pa reče: – Ko ženu sluša gori je od nje! Zato ne valja ženu nikad slušati.

Nakon nekog vremena kmet opet dođe nešto poslom do age i ponese mu malo masla, a on ga upita: – Bolan, jesi li mi više što doneo nego to malo masla? – Ne, aga moj, da ti pravo kažem, davaše mi jutros, da oprostiš, moja žena jedan dobar par kokoši i deset puta mi reče:

– Na, ponesi ovo našem dobrom agi, – a ja, kako mi ti ono nedavno reče, ne htedoh ženu poslušati. Na to mu aga reče: – Dobro je katkad i ženu poslušati.