Bila jednom jedna patka koja je imala male pačiće. Svi su bili lepi osim jednog, ali naravno mama patka je odlučila da se brine i o njemu kao i o drugim mladuncima. Ubrzo su ga i rođena braća odbacila pa je jadno pače odlučilo da ode od njih i da se skloni u jednu baru. Tamo se sakri u trsku.

Ali stigoše lovci i napraviše pravi pokolj, a jadno pače jedva izvuče živu glavu. Preplašeno do smrti pomiri se sa strašnom sudbinom i osta samo u bari.Stiže zima i njegovo stanje se još više pogoršalo. Pače je bilo očajno i umorno od neprestane borbe za život. Na sreću, nađe ga jedna starica sakrivenog u snegu i odnese ga kući.

Žena ga prihvati nadajući se da će početi da nosi jaja i držala ga je kod sebe sve do proleća. Jednog jutra, pače otera veliki mačak koji je bio ljubomoran i nikako nije mogao da podnese pridošlicu.

Ružno Pače

I jedan pas bezobzazno otera pače, a ono se tužno sakri u jednu baru za kojom je osećalo toliku nostalgiju. Dok je plivalo po bari, pače ugleda kako mu u susret dolaze prelepi labudovi. Pognu glavu misleći da će još jednom biti oterano, ali se iznenadi kada u vodi ugleda svoj lik. Ružno pače je postalo predivan labud.