Bio jednom jedan mlinar koji je svom sinu kao jedino nasledstvo ostavio mačka. Mladić je bio toliko siromašan da je jedva sastavljao kraj sa krajem. Ali mačku pade na pamet odlična ideja. Obuče lepo odelo i par sjajnih čizama, na glavu stavi viteški šešir sa perjanicom i ode na dvor da kralju pokloni zeca, govoreći da je to poklon njegovog gospodara markiza od Karambasa.

Zatim odvede mladića do reke i kada je tuda prolazio kralj u kočijama, mačak poče da viče ,,Upomoć, markiz od Karabasa će se udaviti“! Kada kralj priđe zaista ugleda mladića u vodi. Naredi da mu donesu odelo i pozva ga da se popne u kočiju. Tu je bila i kraljeva kći koja se odmah zaljubi u mladića.

Mačak u međuvremenu požuri dalje i naiđe na neke seljake kako kopaju i naredi im da ako ih neko upita čija je zemlja odgovore da je to zemlja markiza od Karabasa. Seljaci odlučiše da poslušaju mačka i svaki put kada bi kralj pitao čija je ovo zemlja, oni bi odgovarali da je to zemlja markiza od Karabasa. Kralj je bio zadovoljan što je markiz toliko bogat i moćan i pomislio je kako je odlična prilika za njegovu kćer.

Međutim, zemlja koju su seljaci obrađivali pripadala je strašnom džinu koji je živeo u zamku. Mačak se predstavio divu i zapitao ga da li je zaista istina da može da se pretvori u bilo koju životinju.

Mačak u čizmama

Zatim ga je zamolio da se pretvori u  miša. Kada se div pretvorio u miša mačak je skočio i progutao ga. U tom času naišla je kočija sa kraljem, princezom i i mačkovim gosodarom koje je mačak dočekao klanjajuči se. Kada je kralj video sve ovo video dao je mladiću ruku svoje kćerke. Svadba je bila sjajna i svi su živeli srećni sa mačkom koji je dobio mnoge zaslužene počasti.