U vreme dok je džungla još bila tiha i tajanstvena, ženka pantera po imenu Bagira često se dugo šetala prašumom. Jednog  jutra, za vreme šetnje, Bagira začu dečiji plač koji je dolazio sa obale reke. Oprezno se približila obali i…. – Pa to je dečak! – uzviknu iznenađeno.

Bagira odluči da dečaka odnese vučici koja je imala mladunče. Hranila ga je i brinula se o njemu kao da je njeno. Oduševljeni što imaju još jednog člana porodice, nazvaše ga Mogli. Mogli je sretno rastao u džungli i sa svima se sprijateljio a naučio je i jezik životinja.

Ali džungla je za Moglija krila mnoge opasnosti. Njegove prijatelje je najviše plašilo prisustvo strašnog tigra Šir Kana koji je mrzeo ljude. Zato odlučiše da Moglija od tada neprestano čuva i štiti medved Balu. Mogli i Balu su provodili mnogo vremena zajedno, igrajući se u džungli.

Knjiga o džungli

Ali medved je stalno osećao prisustvo tigra koji je vrebao u blizini, i upozoravao je dečaka da se nipošto ne udaljava od njega. Mogli je bio veoma nestašan i jednog dana kada je Balu zaspao, zašao je sam dublje u prašumu. A Šir Kan je samo to čekao… Na sreću, verni Balu je stigao na vreme da spase dečaka.

Dve životinje suprotstavile su se jedna drugoj u surovoj borbi. Upravo tada započe snažno nevreme. Grom udari u jedno drvo i izazva požar. Da bi pomogao svom prijatelju Baluu, kojeg je tigar zamalo pobedio, Mogli zapali nekoliko suvih grana i poče da tera tigra. Razjarena zver koja se plašila vatre pobeže u džunglu.

Medved je shvatio da više nije mogao da štiti dečaka. Sledećeg dana Balu je odlučio da odvede dečaka u jedno selo. On je isprva bio uplašen ali se brzo sprijateljio sa jednom devojčicom i ona ga povede ka kolibama u selu. Za Moglija započe novi život, ali nikada nije zaboravio svoje prijatelje iz džungle koji su mu nekada mnogo pomogli.