Poneo čovek žito u vodenicu da melje. Kad dođe pred vodenicu i opazi da je njegov kum vodeničar, pomisli: „Blago meni, evo moga kuma, samleće mi bez ujma!“

A kad vodeničar ugleda svoga kuma sa žitom, onda on pomisli: „Blago meni, evo mog kuma, daće mi dva ujma!“

ujam