Jedan paša jednom izdade naredbu da niko po noći bez fenjera ne hoda. Malo zatim jedne noći uhvati noćna straža jednog starca bez fenjera, pa ga upita: – Zar ti ne znaš za pašinu naredbu da se noću ne sme bez fenjera hodati? – Znam – odgovori starac. – Pa kamo fenjer?

– Evo ga – odgovori starac i pokaza im fenjer, ali bez sveće. – A kamo sveća? – O sveći nije ništa rečeno, već samo da valja sa fenjerom hodati. Oni ga puste, rekavši mu da treba i sveću da ima u fenjeru. Druge noći uhvate ga opet bez fenjera.

– Zar opet bez fenjera? – prodru se na nj. – Jok, – veli starac evo fenjera! – A sveća? – Evo i sveće! – Pa što nisi zapalio? – Nije ništa rečeno da se zapali!

kako vrsi naredbu