Sastanu se dvojica siromaha, dobra prijatelja, koji se zadugo nisu videli. Pošto se najpre za zdravlje upitaju, reče jedan drugome: – Kako mi sad životariš?

– Dobro, – odgovori drugi. – Što imam para sve mi je u žitu, što imam žita sve mi je u brašnu, što imam brašna sve mi je u hlebu, a što imam hleba – sve mi je u trbuhu!

dobra hvala