Jedan čovek idući iz varoši kući jahao na magarcu, a njegov sin, momčić od desetak-petnaest godina, išao pored njega pešice. Susretne ih jedan čovek, pa reče: – To nije pravo, brate, da ti jašeš a dete da ide pešice. Tvoje su noge jače od njegovih. Onda otac sjaše s magarca i posadi sina na nj. Malo dalje sretne ih drugi čovek, pa reče: – To nije lepo, momče, da ti jašeš a otac da ti ide pešice, tvoje noge su mlađe.

Onda uzjašu obojica i pođu tako malo, ali ih sretne treći čovek, pa reče: – Kakva je to budalaština! Dva matora magarca na jednoj slaboj životinji! Pravo bi bilo da čovek uzme batinu pa da vas obojicu stera! Onda sjašu obojica i pođu pešice, otac s jedne strane, sin s druge, a magarac u sredini. Sretne ih četvrti čovek, pa reče: – Ala ste vi tri čudna druga! Zar nije dosta da dvojica idu pešice? Ne bi li lakše bilo da jedan od vas jaše?

Svetu se ne može ugoditi

Onda otac reče sinu: – Mi smo obojica svakako jahali na magarcu, sad valja da magarac jaše na nama! – pa onda obale magarca na zemlju, te mu jedan sveže prednje noge, a drugi stražnje, pa ga onda uzmu na kolac među se i tako ga ponesu. A kad se ljudi koji su ih sretali i stizali stanu većma smejati i čuditi, onda otac ujedanput baci magarca na zemlju i počne ga drešiti, govoreći:

– Ta svaki je čovek luđi od onoga magarca koji svemu svetu hoće da ugodi! Ja ću s mojim magarcem činiti kako sam i pre po svojoj volji činio, a ljudi neka govore što im drago! Pa onda uzjaše magarca, a sin pored njega pešice, – i tako odu kući.

Svetu se ne može ugoditi