Srpske bajke i pripovetke

Originalni tekst narodnih pripovedaka bogato je ilustrovan i upotpunjen likovnim prilozima. Namera je da spojimo lepo sa korisnim, da kroz mudrost i životnu istinu narodne pripovetke poučimo decu da razlikuju dobro od zla.

bio-jednomBaš-Čelik

U cara Trojana kozje uši

Ero s onoga sveta

Devojka cara nadmudrila

Mala vila

Gospodar reke

Pastirče

Nemušti jezik

Nevera strada

Tvrdica i darežljivac

Dva novčića

Dobro je katkad i ženu poslušati

Vladika i đavo

Aždaja i carev sin

Gvozdeni prsten

Ko umije, njemu dvije (zbirka priča)ko-umije-njemu-dvije

 

 

U našim bajkama, koje su veoma stare, došla je do izraza težnja čoveka da što više sazna o prirodi i silama koje u njoj vladaju. Čovek nije znao odgovore na mnoge pojave, pa je pokušavao da ih sazna uz pomoć svojih verovanja i mašte. Tako je gradio bajke u kojima se junaci bore sa mnogim neprijateljima (zmajevima, aždajama, džinovima). Pozivajući u pomoć životinje, uspevaju da se vinu u nebo ili da se spuste na dna mora, jezera i reka. Junaci se bore protiv zlih i opasnih neprijatelja, ali uvek izlaze kao pobednici. Pravda pobeđuje nepravdu, a pred hrabrošću uzmiče ne samo kukavica nego i moćni neprijatelj.

U šaljivim pripovetkama sukobljavaju se pravda i nepravda. Ali tamo pravda nalazi druga oružja kojima pobeđuje. To su mudrost, duhovitost, dosetljivost. Poraz pripada varalici, nevaljalcu, a pouka koju mladi čitalac izvlači iz takve pripovetke, dolazi kroz zanimljive situacije i zdrav narodni humor.